Zespół Tobea

Tobea jest brakującym ogniwem dla działu HR, jej wygodnym uzupełnieniem, zwiększającym efektywność działań rekrutacyjnych.

Magdalena Banks

Trener biznesu, HR Innovator
Prezes Tobea, dba o relacje z klientami

Magdalena jest doświadczonym menadżerem, który współpracuje z firmami z Polski i ze świata. Diagnozuje potrzeby biznesu, by umiejętnie dopasować rozwiązania wspierające rozwój organizacji i jej pracowników. Podczas prowadzonych przez nią konsultacji i szkoleń, wspólnie z klientami poszukuje możliwości usprawnień oraz ścieżek wdrożenia pozytywnych zmian w obszarze Human Resources. Wierzy, że pięcioletni pobyt w UK, do dziś daje jej szerszy ogląd rzeczywistości. Od powrotu do Polski w 2010 roku, współpracowała już z ponad 400 firmami, z różnych branż, głównie z sektora MŚP. Magda specjalizuję się w rekrutacji, doradztwie HR i szkoleniach z zakresu projektowania procesów HR, zarządzania talentami, komunikacji, organizacji pracy zespołowej i budowania relacji z klientem.

Lubi wydobywać potencjał tkwiący w ludziach i zespołach. Chętnie korzysta z kreatywnych metod pracy, testuje drobne rozwiązania, które często są początkiem większych zmian. Jej zdaniem- podstawowa wiedza, to ta- o sobie samym. To samoświadomość pozwala na rozwój kluczowych kompetencji i wzmacnia motywację do działania.
Magdalena jest pomysłodawczynią i organizatorką wielu konferencji, szkoleń i spotkań skierowanych do środowiska biznesowego, HR, trenerów, coachów, doradców oraz osób zajmujących się rozwojem osobistym. Współpracuje z wydawnictwami biznesowymi, jako redaktor i autorka artykułów. Jest także doktorantką Nauk o poznaniu i komunikacji społecznej na UMCS.


“Prowadząc do tej pory samodzielnie proces rekrutacyjny doświadczyliśmy jaki jest wymagający i czasochłonny. W branży usług finansowych właściwy pracownik jest krytycznym składnikiem sukcesu firmy. Doceniam profesjonalne przeprowadzenie rekrutacji przez Tobea, ich ogromne zaangażowanie, głębokie zrozumienie naszych potrzeb oraz zdjęcie z naszych barków większości etapów procesu. Przede wszystkim jestem wdzięczny za znalezienie dla nas wyjątkowo utalentowanego pracownika, który wzmocnił firmę i wprowadził nową jakość do zespołu.”


Polecam i życzę dalszego rozwoju.


Krystian Gagoś
Business Development Manager
Finnowacja Sp. z o. o.

Tomasz Kuryło

Specjalista od komunikacji biznesowej, wiceprezes zarządu.

Tomasz pasjonuje się komunikacją, co rozwija prowadząc z sukcesem od 2003 roku firmę Enzo. Będąc doświadczonym przedsiębiorcą, pomaga zarządom osiągać lepsze rezultaty, tworzyć kulturę otwartą na zmianę i innowacje. Zwolennik budowania porozumienia. Pasjonuje się komunikacją wizualną, wykorzystując w działaniach employer brandingowych. W swojej pracy uwielbia eksperymentować. Stosuje metody wizualnego myślenia, coaching, gry biznesowe, aby zaangażować współpracowników i uwolnić ich potencjał. Stawia na autentyczną i prostą komunikację. Absolwent studiów w zakresie zarządzania, szkoleń w zakresie coachingu oraz mediacji. Współorganizator TEDx Lublin, mentor Business Link. Współfundator SlowLajf – Fundacji Przeciw Wypaleniu Zawodowemu.

Jarosław Jaworski

rekruter, asesor, konsultant HR

Jarek jest konsultantem i trenerem, z kilkunastoletnim doświadczeniem biznesowym, specjalizującym się w problematyce zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji. Projektuje i realizuje usługi doradcze, zajmuje się kompleksowym wsparciem dla firm w zakresie doskonalenia organizacji oraz diagnozy i rozwoju kompetencji pracowników, w tym także kadry menadżerskiej i zarządzającej. Jest certyfikowany specjalistą Metody PAPI i Metody Thomas uprawniających do przeprowadzania badań predyspozycji osobowościowych. Posiada doświadczenie  przygotowywaniu i wdrażaniu nowych struktur organizacyjnych, realizacji audytów personalnych, systemów szkoleń, ocen okresowych pracowników oraz procesów rekrutacji i selekcji kandydatów. Absolwent wydziału socjologii UMCS, studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi oraz Akademii Trenerów Biznesu Schenk Institute.

Olga Szyszka

Doradca HR, trener biznesu , coach i HR Business partner z wieloletnim doświadczeniem

Od 10 lat prowadzi projekty rozwoju kompetencji rekrutacyjnych dla managerów, rekruterów i specjalistów HR. Wykorzystuje sprawdzone narzędzia i techniki, które skutecznie realizują potrzeby klientów. Olga realizowała projekty biznesowe, szkoleniowe i HR-owe u ponad 50 różnych klientów, zajmując się obszarami takimi jak: talent management, leadership impact, development i assessment center, optymalizacja procesów rekrutacji i selekcji, Young Manager Mentoring Program, systemy zarządzania kompetencjami, opisy stanowisk pracy, budowanei systemów motywacyjnych,
Employer Effectivnes, Employer Branding. Rozwijała grupy sprzedaży oraz grupy trenerów wewnętrznych, a także inżynierów i kierowników produkcji. Kompetencje psychologiczne i coachingowe pozwalają Oldze, w szczególny
sposób traktować każdego klienta i dostarczać mu oczekiwane efekty będące odpowiedzią na rzeczywiste potrzeby.

Karolina Żmudzka

psycholog, akredytowany coach kariery
certyfikowany Trener FRIS®,
certyfikowany konsultant narzędzi Psytech International: Kwestionariusza osobowości 15FQ+ i Values&Motive Inventory

Karolina to pasjonatka życia i własnej pracy. Kieruje się mottem: rób to, co kochasz, a nigdy nie będziesz musiał pracować. Specjalizuje się w coachingu kariery, coachingu talentów, HR i rekrutacji oraz w obszarze budowania kompetencji i postaw pracowników, realizacji programów rozwojowych, sesjach AC/DC. Karolina wierzy, że dzięki inwestycji w swój własny rozwój- ponad kilku tysiącom przebytych godzin szkoleniowych, może dziś odpowiedzialnie pracować ze swoimi klientami. Chętnie szkoli, doradza, coachuje. Od wielu lat aktywnie działa w Izbie Coachingu, gdzie obecnie pełni funkcję członka Komisji Rewizyjnej. Spełnia się również w roli wykładowcy min. na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Dotychczas współtworzyła oraz organizowała wiele konferencji, seminariów i eventów z zakresu coachingu, przedsiębiorczości, sprzedaży i rozwoju osobistego. W życiu kieruje się intuicją, wewnętrznym głosem, słucha swojego ciała.