Rekrutacja

Outsourcing procesów rekrutacyjnych (Recruitment Process Outsourcing)

Jeśli gubisz się w żargonie branżowym- ten tekst jest dla Ciebie. Jeżeli zastanawiasz się nad tym jakie korzyści niesie outsourcing procesów rekrutacyjnych odpowiedź znajdziesz poniżej.

Czym nie jest outsourcing procesów rekrutacyjnych

Firma decydując się zlecić zewnętrznej agencji poszukiwanie pracownika na stanowisko, umawia się na realizację projektu rekrutacyjnego. Taki projekt ma swój ściśle określony cel, budżet i jest ograniczony w czasie. W tej sytuacji nie ma mowy o outsourcingu procesów rekrutacyjnych.

Co oznacza RPO dla Firmy

Recruitment Process Outsourcing (RPO) zakłada długofalową współpracę pomiędzy Klientem-zlecającym na wyłączność obsługę wszystkich procesów związanych z rekrutacją agencji, która jest w tym specjalistą. W praktyce oznacza to, że Firma nie zatrudnia swoich własnych rekruterów, czy też zdejmuje obowiązek prowadzenia procesu rekrutacji ze swoich pracowników. Wystarczy, wyznaczyć jedną osobę odpowiedzialną za kontakt z „zewnętrznym działem rekrutacji” w postaci agencji.

Zadania agencji rekrutacyjnej

Agencja pełni więc rolę partnera, który zna Firmę oraz jej potrzeby i jest odpowiedzialna za ich realizację. Ze swojej strony zapewnia wiedzę ekspercką oraz dostęp do obszernej bazy kandydatów, co pozwala na skuteczną i szybką rekrutację. Agencja zależnie od zmieniających się potrzeb Klienta zapewnia zasoby potrzebne do wykonania usług na czas. Ponadto zobowiązuje się do profesjonalnej reprezentacji Klienta, pomagając mu tym samym budować korzystny wizerunek pracodawcy.

Szybciej-taniej-lepiej?

Wydaje się, że RPO oferuje cały pakiet – pozwala zaoszczędzić czas potrzebny na pozyskanie pracownika, zoptymalizować koszty wydawane na rekrutację, a usługi realizować profesjonalnie, w oparciu o ekspercki know-how. Ponadto RPO zapewnia spokój, zdejmuje ciężar odpowiedzialności za pozyskanie dla Firmy właściwych ludzi.

Szepnij o nas słówko
0