MetodyZarządzanie

M jak Mentoring

Letter_M_violet_Icon_256

Każdy kojarzy słowo mentor, nie każdy miał szczęście spotkać mentora na swojej drodze. Czy faktycznie tak?

Mentorem może być przełożony, może być inny kolega z firmy, może być wybrana znajoma osoba spoza miejsca pracy. Mentor to nauczyciel, ktoś bardziej doświadczony, starszy kolega/koleżanka, który chętnie dzieli się wiedzą, dając inspirację do dalszego rozwoju kompetencji czy rozwoju osobistego generalnie. Jest ciekaw drugiego człowieka, buduje zaufanie i skuteczne relacje; jego rolą jest pokazanie sprawdzonej przez siebie drogi dotarcia do podobnego celu – cytując wypowiedź Joanny Malinowskiej Parzydło, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Mentoringu (wywiad udzielony dla magazynu „PersonelPLUS”, styczeń 2013). Spotkania z mentorem to moment na zadawanie nurtujących pytań, wymianę refleksji, prośbę o pomoc czy sugestię.  Niezależnie od posiadanego doświadczenia, dobry mentor sam będzie czerpał z mentoringowej relacji, pozyskując z niej nowe inspiracje i kierunki własnego rozwoju.

Mentoring jest szansą na zbudowanie pomostu pomiędzy różnymi pokoleniami. Wykorzystują to rozwijane na całym świecie programy zarządzania wiekiem, które pomagają w rozwijaniu pracowników bez względu na wiek i doświadczenie. Przykładem takiego programu jest Konsultant HR.

Tematyce Mentoringu biznesowego poświęcony będzie pierwszy Kongres Mentoring i Coaching, który w dniach 16-18 września odbędzie się w Warszawie.

Idea mentoringu jest bliska wartościom, które są dla nas ważne – takim jak zaufanie, otwartość, zaangażowanie. Zachęcamy do budowania wzbogacających mentoringowych relacji, wspierając powyżej wspomniane inicjatywy. Zachęcamy ze względu na nasze wartości, ze względu na osobiste doświadczenia współpracy z mentorami, a w końcu ze względu na obserwowanie efektów płynących z otaczania mentorską opieką naszych kolegów i współpracowników.

 

Szepnij o nas słówko
3