Bezpłatne testy osobowości w procesie rekrutacji

Posted on Posted in Przywództwo, Rekrutacja, Rozwój osobisty

Planujesz rekrutację pracowników i szukasz pomocnych narzędzi? A może chcesz dowiedzieć się czegoś o sobie czy ludziach z Twojego zespołu? Oto 3 darmowe testy osobowości, które z łatwością znajdziesz online:

Kwestionariusz osobowości Hartmana

Rozróżnia 4 podstawowe temperamenty, przypisane 4 kolorom: niebieskiemu, białemu, czerwonemu i żółtemu. Kwestionariusz polega na wyborze 45 odpowiedzi, które najlepiej opisują osobę wypełniającą test. Odpowiedzi te są zliczane, dzięki czemu ustalamy sumę dla każdego z kolorów. Kolor, który zdobywa najwięcej odpowiedzi określa dominujący temperament badanego. Interpretacja wyników pozwala zapoznać się z mocnymi i słabymi stronami oraz z charakterystyką pracy najbardziej odpowiedniej dla danego temperamentu.

Test ról zespołowych Belbina

Pozwala ustalić szczególne tendencje zachowania danej osoby w zespole. Jego twórca wyróżnił 9 rodzajów ról zespołowych. Są to role ukierunkowane na zadania, jak- lokomotywa, implementer czy perfekcjonista, role ukierunkowane na ludzi- koordynator, dusza zespołu oraz poszukiwacz źródeł, a także role intelektualne- kreator, ewaluator i specjalista.

Wyniki testu Belbina określają preferowaną rolę w zespole oraz styl komunikacji badanego. Wykorzystanie wiedzy o tych naturalnych predyspozycjach może pozytywnie wpłynąć na efektywność tak ludzi jak i całych zespołów.

Test 16 osobowości

Ten test można zrobić online w około 12 minut, do jego wykonania niepotrzebna jest nawet kartka papieru i ołówek. Polega na oznaczaniu przez badanego na 7 punktowej skali jak silnie zgadza się lub nie z danym twierdzeniem na swój temat.

W wyniku testu badany zostaje przyporządkowany do 1 z 16 typów osobowości. Od ręki mamy dostęp do krótkiej charakterystyki typu osobowości, a po angielsku za darmo przeczytamy także o jego silnych i słabych stronach, zachowaniu w relacjach romantycznych oraz z przyjaciółmi, jaki typ rodzicielstwa reprezentuje, jaka jest ścieżka kariery i nawyki w pracy.

Żeby było wygodnie, taki raport można wysłać sobie na maila i przeczytać w dobrym dla siebie momencie. A jakby tego było mało, dodatkowo można wykupić jeszcze bardziej szczegółowy profil osobowości.

Plusy robienia testów?

Wiedza i umiejętności pracowników to nie wszystko. Cechy osobowości, predyspozycje do przyjmowania pewnego typu zachowań oraz wybór sposobu komunikacji pełnią ważną rolę w dopasowaniu ludzi do firm i zespołów. Testy mogą bardzo pomóc w dokonaniu właściwego wyboru, pozwalają także zoptymalizować proces rekrutacji.

Pułapki testów

Opisane testy wkładają badanego do określonego zbioru ludzi. Wyniki badań z kolei opisują sam zbiór, a nie unikalną osobę- jaką jest sam badany. Choć są one cennym źródłem informacji, nie można przyjmować absolutnej 100% trafności wszystkich twierdzeń z opisu określonej osobowości w stosunku do badanego. Możliwa jest również próba manipulacji wyników, kiedy to badany nie odpowiada na pytania szczerze, ale tak, jak uważa, że należałoby odpowiedzieć. Dlatego wyniki testów zawsze trzeba skonfrontować z wiedzą zdobytą podczas pogłębionej rozmowy.

System dla wymagających

Jeżeli szukasz specjalistycznego systemu, który zweryfikuje poziom dopasowania człowieka do stanowiska oraz opisze go konkretnie i wielowymiarowo to rozważ możliwości Harrison Assessments.

Szepnij o nas słówko
2