System Harrison Assessments (HATS)

Harrison Assessments - Zastosowanie

Sposób na dopasowaną rekrutację i rozwój najlepszych pracowników.

Metodologia Harrisona opisuje wszystkie czynniki sukcesu w pracy – zarówno kompetencje techniczne jak i behawioralne. Obok cech osobowościowych (mierzonych przez większość testów) opisuje indywidualne zainteresowania, preferencje co do wykonywanej pracy, wyznawane wartości, umiejętności interpersonalne czy dopasowanie do przełożonego.


W decyzjach personalnych nie ma miejsca na błąd

HATS pozwala upewnić się, że rekrutowany pracownik ma dokładnie te kompetencje i na tym poziomie, które są potrzebne oraz że będzie przestrzegał zasad, które są ważne dla organizacji. Dostarcza również bardzo konkretne wytyczne jak motywować i angażować indywidualnie każdego pracownika, tak aby jak najdłużej pozostał związany z firmą i czuł z tego tytułu satysfakcję.

W ten sposób firmy unikają kosztów związanych z nietrafioną rekrutacją – wewnętrzną i zewnętrzną – oraz kosztów motywowania pracownika w nieodpowiadający na jego rzeczywiste potrzeby sposób.


Pomoc dla rekrutera i menadżera

Harrison Assessments - Pełny obraz człowieka
Nawet najlepszy rekruter nie jest w stanie kompleksowo ocenić, jakie motywy życiowe i psychologiczne potrzeby warunkują postępowanie każdego człowieka. Sam kandydat często nie zdaje sobie sprawy z tego, co go popycha do działania więc tym bardziej tego nie ujawni w tradycyjnym postępowaniu rekrutacyjnym czy podczas rozmowy z przełożonym.


Harrison Assessments dla obecnych pracowników

System pozwala ustalić, czego pracownik potrzebuje, aby być zaangażowanym i wydajnym. Skorzystanie z systemu  dla obecnych pracowników bardzo ułatwia zarządzanie ludźmi z jednej strony, a z drugiej stanowi istotny element wspierający rozwój każdej z osób.


Metodologia

Harrisson Assessments to nie sezonowa nowinka, ale efekt 30 lat badań Dana Harrisona – matematyka i psychologa, który swoja efektywnością przekonał do siebie miliony użytkowników na całym świecie w 46 krajach.

Metodologia opiera się na dwóch teoriach:
Teoria Enjoyment Performance
– która mówi, że ludzie, którzy przynajmniej w 75% lubią swoją pracę, mają czterokrotnie większą szansę na odniesienie sukcesu.
Dzięki wykorzystaniu tej teorii, zwiększa się wydajnośc w pracy, poprzez umieszczanie pracowników w rolach, które pasują do ich naturalnych zachowań. Możliwe jest zatrzymanie pracowników dzięki zrozumieniu ich indywidualnych potrzeb.
Teoria Paradoksu
– mówi o tym, że wynik połączenia dwóch pozornie sprzecznych zachowań przyczynia się do indywidualnego sukcesu kandydata. Osoby posiadające zbilansowany Paradoks mają większe szanse na sukces. Przykład: czy ludzie powinni być szczerzy czy dyplomatyczni? Najlepiej i tacy i tacy, umiejętnie wykorzystując każdą z tych umiejętności, zależnie od potrzeb sytuacji. Teoria paradoksu przedstawia 12 takich zależności pozornie sprzecznych ze sobą cech.
Realizacja badania odbywa się poprzez Smart QuestionnaireTM, który mierzy wszechstronny zestaw czynników wpływających na sukces w pracy w mniej niż 30 minut. Ocena bazuje na wykorzystaniu zaawansowanej technologii odniesień, wykonujących ponad 8000 porównań i dostarczających ilość informacji, która odpowiada 2701 pytaniom wielokrotnego wyboru. Zapewnia autentyczność testu i zapobiega próbom manipulowania wynikiem (4 zaszyte mechanizmy zapobiegające próbom manipulacji)

 

 

Przykładowe raporty Harrison Assessments
Analiza Sukcesu Zawodowego
Pobierz demo raportu
Paradox
Pobierz demo raportu
Raport Główny
Pobierz demo raportu
Raport ocenia predyspozycje – pokazuje wpływ cech osoby na wydajność pracy na konkretnym stanowisku. Opisane zostają cechy kluczowe, pożądane oraz cechy których chcemy uniknąć na stanowisku. Raport pokazuje dynamiczne relacje 12 paradoksalnych cech. Pozwala poznać i zrozumieć zachowania w sytuacjach stresowych. Raport opiera się na 9 wymiarach rozwojowych: komunikacja, decyzyjność, motywacja, organizacja, przywództwo, innowacja, nastawienie, wsparcie, oddziaływanie. Pozwala ocenić możliwość wystąpienia wypalenia zawodowego.
Cechy i definicje
Pobierz demo raportu
Analiza Zaangażowania i Zatrzymania
Pobierz demo raportu

katarzyna-skoczek-tobeaZamów ofertę

Katarzyna Skoczek
Certyfikowany Konsultant Harrison Assessments
tel. +48 605 991 972
katarzyna.skoczek@tobea.pl

Raport pokazuje 175 cech i definicji wg wyników osoby. Opisuje motywy życiowe, silne strony i preferowane cele, zadania preferowane oraz niepożądane do realizacji, preferencje zatrudnienia, zainteresowania zawodowe, kompetencje behawioralne. Raport identyfikuje 8 obszarów oczekiwań pracownika. Pokazuje, jak budować zaangażowanie, zwiększać efektywność i poprawić wyniki biznesowe.